Tahliye Taahhüdünün Şartları
📌Yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması gerekmektedir.
📌Kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.
📌Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden sonraki bir tarihte imzalanmış olmalıdır.
📌Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır. Böyle bir durumda kiracı ancak tahliye taahhütnamesinin sonradan kiralayan tarafından anlaşılan şekil dışında doldurulduğunu iddia edip bunu ispatlarsa taahhütname geçersiz sayılır.
📌Aile konutlarında oturmak üzere kiralayan kiracının eşi de taahhüdü imzalaması gerekir.