Kentsel dönüşüme girecek olan bir konut yatırım aracı olabilir. Ancak satıcının sözübe güvenip satın almak büyük risk. Yatırım amacıyla

Alıcaksa iyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Dönüşeme girecek  konutları satın alırken incelenmesi gerekli başlıca konular;

* Resmi imar durumu öğrenilmeli. Bina yıkılıp yeniden yapıldığında hangi haklara sahip olunacağına dikkate edilmeli.

* Müteahhit firmaya ek ödeme yapılıp yapılmayacağı tespit edilmeli

* SİT alanında veya tarihi esere komşu olup olmadığı araştırılmalı. SİT alanında veya tarihi esere komşu olması da dönüşüm sürecini oldukça uzatacaktır.

* Çok bağımsız bölümlü binalarda veya sitelerde kentsel dönüşüm sürecinin uzayacağı dikkate alınmalıdır.