*Hukuki niteliği itibari ile ön sözleşmedir.

*Satıcı ve alıcının, taşınmazın satışı konusunda anlaştıklarını gösteren özetle satış koşullarının belirlendiği bir sözleşmedir.

*Sözleşmenin tapuda devir anına dek, yukarıda değindiğimiz sorunları önlemesi için muhakkak yasaya uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.

*Sözleşmede satıcı ve alıcıya ait bilgilere, satılan taşınmaza ait adres ile taşınmazın ada, pafta ve parsel bilgilerine, satış bedeline, satış bedelinin alıcı tarafından nasıl ödeneceğine,devir tarihine yer verilmelidir.

*Söz konusu sözleşme ile gayrimenkulün satışına dair tüm hususlar tarafların ortak mutabakatı ile noter huzurunda tespit edilir.