Her türlü resmi sözleşme sonucunda alınan damga vergisi, kişi-kişi, kişi-kurum, kurum-kurum arasında imzalanan ve hukuki geçerliliği olan sözleşmelerde ortaya çıkar. Kira sözleşmesinde damga vergisi nedir, hesaplama neye göre yapılır?

*Sözleşmeyi imzalayan taraflar damga vergisi ödemekle yükümlüdür. 

*Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde vergi dairesine beyannamede bulunulup vergi borcu ödenmesi gerekir.

*Kira sözleşmelerinde adi kefalet olması durumunda kefalet işlemi için ve kiralama işlemi için ayrı ayrı damga vergisi hesaplaması yapılır. 

*Damga vergisi oranları her sene belirlenir ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanır.