Aile konutu şerhi olan konutlarda gayrimenkulün kira sözleşmesi, mülkiyet hakkı, malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadan devredilemez ve konut üzerindeki hakları sınırlandırılamaz. Ailenin menfaati için eşlerden birinin rıza göstermemesi durumunda diğer eş, hakim müdahalesi talep edebilir.

*Tapu kütüğüne aile konutu şerhi, malik olmayan eşin talebi ile verilebilir.

*Evlilik birliğinin resmi olarak devam ettiğini gösteren belge

*Muhtardan alınacak ikametgah ile tapu müdürlüğü şerh işlemi yapılarbilir.

*Aile konutuna konulan şerh, evlilik, ölüm, boşanma, iptali ve sair sebepler ile sona erinceye kadar devam eder.