* Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden tüm bağımsız bölümler aidat ödemek zorundadır.

*Dükkanlarda aidat ödemek zorundadır.

*Aidat içeriğinde ana gayrimenkulün sigorta primlerine, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri, yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderleri yer almaktadır.

*Dükkanı bulunan kişilerin herhangi bir apartman hizmeti almasalar dahi aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

*Aidat ödenmemesi halinde, diğer kat malikleri ya da yönetici tarafından dava açılabilmektedir. Alacak hakkında icra takibi başlatılabilir.